Mahalaga Ang Pakikinig

Note: This is the transcription of the Youtube vlog episode on Listening. You can access the video here:

Sa panahon ng pagkabalisa, maraming nahihirapan sa pagbabago. Sa larangan ng edukasyon lalo na ngayong buwang nagsisimula na ang semestre, damang-dama ito dahil sa online learning or distance learning. Apektado nito ang lahat: ang estudyante, ang guro at ang mga magulang. Nangunguna na rito ang problema sa teknolohiya at sa internet connectivity. At dahil dito, maraming pananaliksik na nagpapatotoo sa pag-akyat ng anxiety levels ng mga tao.

Kailangang tugunan ang mga problema ukol sa emotional well-being. Nakakatulong ang simpleng pakikinig.

Maaaring wala tayong magagawa sa mabigat na dinadala ng ating mga kapamilya at kaibigan, ngunit malaking tulong ang magkaroon ng isang taong maaaring mapahingahan ng loob, masabihan ng nararamdaman, at ang katiyakan ng kasama sa pakikibaka.

Halimbawa, may mga natatanggap kaming mga feedback galing sa estudyante at mga magulang, maganda man o masakit. Nguni’t ang pakikinig sa kanilang mga hinaing ay nakakatulong upang lalong mapabuti namin ang aming paglilingkod sa mga estudyante.

Isang biyaya ng Panginoon ang pakikinig. Ayon sa Salmo 116: “Iniibig ko ang Panginoon, pinakinggan Niya ang aking pagmamakaawa At dahil pinakinggan niya ako, lagi akong mananawagan sa Kanya habang-buhay.” Ang nakikinig, pinapakinggan din.

Alalayan natin ang isa’t isa sa panahon ng pagbabago.

Manalangin tayo: O Diyos, pinapakinggan ninyo ang nasa aming mga puso, biyayaan mo po kaming gawin din ito sa aming kapwa. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: