Si Gina, Amy at mga Sirena

Kape't PandasalPagpapahalaga o value: harapin ang takot

***

Matakutin ka ba? May mga takot ka bang pumipigil sa iyo na gawin ang gusto mong gawin? Halimbawa, takot na tanggihan ka sa alok mo ng pag-ibig; o takot na i-friend zone ka na lang?

May kuwento ako ukol sa takot. Magkaibigan si Gina at Amy at pinagtatalunan nila kung tunay nga bang may mga sirena sa dagat. Kaya upang malaman kung tunay nga ang sirena, pumalao’t sila upang sumisid sa dagat.

Iba’t ibang klaseng isda ang una nilang nakita. Sa maliwanag, may mga maliliit at malalaki rin. Habang lumalalim sila, dumidilim ang kanilang nararating. Sa pinakamalalim, wala na silang makita. Nang tinamaan sila ng takot, bumalik sila sa ibabaw ng dagat.

Ngunit, hindi sila mapakali, dahil hindi nasasagot ang kanilang tanong ukol sa mga sirena. Kinabukasan, nagpasiya sila na sumisid muli. Sa pinakailalim, binuksan nila ang kanilang dalang ilaw at nakita nila ang isang tropa ng mga sirena.

Lumapit ang mga sirena sa kanila. Gusto sana nilang makipagkaibigan kay Gina at Amy sa una nilang pagsisid; ngunit nag-akala silang ayaw nilang makipagkaibigan dahil umalis sila kaagad.

Mga kapamilya, lumalampas sa atin ang mga mabubuting pagkakataon dahil sa ating mga takot.

Manalangin tayo upang harapin ang mga ito:

O Dios na makapangyarihan tulungan mo kaming laging maisip ang mga bagay sa langit upang maging marapat kami sa pakikibahagi ng Iyong kaluwalhatian. Nawa’y pagningasin ng aming Inang Maria ang aming mga puso, sa gitna ng aming mga takot. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: