Pagnilayan Natin ang Daan ng Krus

Image

 

Alam niyo ba kung saan nagsimula ang Daan ng Krus na ginagawa natin tuwing Mahal na Araw? Nagsimula ang daan ng krus bilang isang peregrinasyon o pilgrimage. Naglalakbay tungo sa Jerusalem ang mga taong may mabigat na dinadala, penitensiya o debosyong kailangang gampanan, o mga may espesyal na hinahangad sa Maykapal. Naniniwala silang may biyayang ipinagkakaloob ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanyang yapak tungo sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan.

 

Hindi lahat ay nakapupunta sa Jerusalem, lalo na ang mga mahihirap. Ngunit malaki ang naitutulong nito sa mga naglalakbay. Nabubuo nila ang isang komunidad ng mga kapwa-manlalakbay at dahil dito, lalong naaalagaan nila ang kanilang mga kasamahan hanggang makarating sa “Via Dolorosa” o Daan ng Kapighatian, ang daan tungo sa Kalbaryo. At dito umusbong ang ginagawa natin ngayon.

 

Dahil dito, ang sinumang hindi makapupunta sa Jerusalem ay maaaring maglakbay pa rin sa pamamagitan ng imahinasyon. Bagaman hindi nagagawa ang tunay, natatanggap pa rin natin ang mga biyayang dulot nito. Ipagdasal natin na hindi lamang gawing mekanikal ang daan ng krus, kundi taimtim na mapagnilayan at maisabuhay ang pagmamalasakit ng ating Poong Hesukristo. Isang makahulugang Semana Santa po sa inyong lahat.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: