Itaguyod ang pagkakaisa, mabuting pakikipag-kapwa at pangkalahatang kabutihan sa social media.

Note: This is the 10th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the YearContinue reading “Itaguyod ang pagkakaisa, mabuting pakikipag-kapwa at pangkalahatang kabutihan sa social media.”

Rate this:

Huwag Balat Sibuyas Sa Internet

Note: This is the 9th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the YearContinue reading “Huwag Balat Sibuyas Sa Internet”

Rate this:

Huwag sa Maraming Makakakita Punahin ang anumang Nai-post ng Isang Kaibigan.

Note: This is the 8th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the YearContinue reading “Huwag sa Maraming Makakakita Punahin ang anumang Nai-post ng Isang Kaibigan.”

Rate this:

Pag-isipan Nang Masinsinan Bago Mag-Post

Note: This is the 7th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the YearContinue reading “Pag-isipan Nang Masinsinan Bago Mag-Post”

Rate this: