Win or Lose.

Ano ang ibig sabihin ng “Win or Lose, it’s the school we choose?”

Rate this: