How do we embody values?

This is a transcription of the video below: both in Filipino and English. Pangatawanan ang pinahahalagahan. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Kamakailan lamang sumikat ang BTS meals ng McDonald’s. Akala ko may “added value” ito: hindi lang McNuggets ang kasama sa order ko, kundi mapupunta ang kikitain sa isang beneficiary na mismongContinue reading “How do we embody values?”

Rate this:

Bigyan ng Oras ang mga Mahal sa Buhay

Ang oras na ginugugol natin para sa mga taong mahalaga ang labis na nakakatulong upang maging masaya sa buhay. Ayon kay Dr. Tsiki Davis, “one of the best things you can do for your happiness is to build meaningful relationships and social connections.”  Ilang kaibigan ba ang kailangan upang maging masaya? Tatlo hanggang sa limangContinue reading “Bigyan ng Oras ang mga Mahal sa Buhay”

Rate this:

Ang mahiwagang mga salita.

May mahiwagang kahoy sa gitna ng kagubatan. Malaki ang kanyang katawan at malago ang kanyang mga dahon. Sumisibol ang mga bulaklak kapag tag-init, at namumunga ito nang marami. Isang karatula ang  nakasabit sa pinakamababa niyang sanga: “Ako’y isang mahiwagang kahoy, mabubuksan ninyo ang pintuan tungo sa isang kuwebang may limpak-limpak na ginto.” Isang araw, napadaanContinue reading “Ang mahiwagang mga salita.”

Rate this:

Si Rita at ang pinakamaliit na gawain.

Excited si Rita sa araw na iyon. Ibibigay na ni Ginang Lea ang kanilang mga responsibilidad sa klase. May taga-bura sa blackboard, may naatasang magkolekta ng notebook, may taga-check ng attendance, at may taga-alaga sa goldfish sa kanilang aquarium. Nguni’t ang pinakaminimithi ng bawat bata ang espesyal na gawaing binibigay sa nanalo sa nakaraang taon.Continue reading “Si Rita at ang pinakamaliit na gawain.”

Rate this:

Makipagkasundo ka muna, may sala ka man o wala.

Hindi na natin kailangang ipaliwanag ang pinakamahalaga sa buhay: ang ating ugnayan, our relationship. Sa katunayan, ang ating buong buhay ay isang mahabang pag-aaral kung paanong palalaguin ang pagmamahalan natin sa isa’t isa at sa Diyos na higit na nagmamahal sa atin. At dahil dito, inuutos ng Panginoong Hesukristo na bigyang prioridad ito kaysa pagsamba.Continue reading “Makipagkasundo ka muna, may sala ka man o wala.”

Rate this:

Paano mo palalamigin ang iyong ulo?

Madalas ka bang magalit, mainis, o uminit ang iyong ulo? Kapag galit ka, sino ang napagpaparausan mo ng galit? Madalas napapahamak tayo dahil sa una nating nalalapitan. Iba ang ating nasasabi na madalas nating pinagsisisihan kapag lumamig na ang ating ulo. Madalas ding sanhi ang pinagpapahingaan natin ng loob: minsan natsi-tsismis tayo kahit pinagusapan nating,Continue reading “Paano mo palalamigin ang iyong ulo?”

Rate this:

Pagalabin ang init ng pagtanggap sa isa’t isa

Maligayang Araw ng Kasarinlan! Happy Independence Day po sa inyong nagbabasa nito. Laganap ang mga isyu ng bullying sa mga paaralan. Kakabit dito ang cyber-bullying kung saan ginagamit ang internet upang mang-away ng ibang tao. Dahil dito, maraming mag-aaral ang hindi masayang pumasok sa eskuwelahan. Hindi nila nararamdaman na kabilang sila ng komunidad ng paaralan.Continue reading “Pagalabin ang init ng pagtanggap sa isa’t isa”

Rate this:

Paano mo palalaguin ang positibong pananaw sa buhay?

Hindi natin maipagkakaila ang mga balitang EJK or extra-judicial killings, o ang usapang death penalty para sa mga bilanggung nakagawa ng mabigat na krimen. Hindi lingid sa marami sa atin ang issue ng abortion at mercy killing sa iba’t ibang panig ng daigdig. Murang-mura na lamang daw ang buhay ngayon. Ilan lamang ito bilang patunayContinue reading “Paano mo palalaguin ang positibong pananaw sa buhay?”

Rate this:

Kuwento ni Lilong Lobo at Pina Porkupino

May kuwento ako: Nakaugalian na ni Lilong Lobo ang humalulong nang humalolong sa buwan tuwing gabi. Kinukutya ni Lilong ang buwan dahil mabagal daw ito; hindi kasing liwanag ng araw ang kanyang ilaw; at paiba-iba ang mukha nito tuwing gabi. Kaya umiiyak gabi-gabi ang buwan. Kaya tuwing gabi din lumalabas si Pina Porkupino, isang porcupine,Continue reading “Kuwento ni Lilong Lobo at Pina Porkupino”

Rate this:

Para sa Bagong Taon: Ang Dalawang Daga

Topic: How our challenges help us become stronger. May magkaibigang mga daga, si Xavier at si Johnny. Nakatira si Xavier sa isang malaking bahay: naliligo siya sa maligamgam na tubig, mainit ang kanyang pagkain, malaki ang kanyang lungga. Si Johnny naman nakatira sa labas ng bahay, malapit sa mga estero’t mga kanal. Dahil dito, sanayContinue reading “Para sa Bagong Taon: Ang Dalawang Daga”

Rate this: