Para saan ang uniporme? Si Ivar at si Knut.

Maraming mga estudyante ang may ayaw sa uniporme. Mas gusto nilang pumorma at magpasikat. May kuwento ako. Suot-suot ni Ivar ang kanyang helmet na punong-puno ng sungay bilang patunay ng kanyang mga tagumpay sa pakikipag-digmaan. Kahit saan siya pumunta, hinahangaan at kinatatakutan din siya. Humahawi ang daan kapag siya’y namamasyal, dahil ayaw ng mga taoContinue reading “Para saan ang uniporme? Si Ivar at si Knut.”

Rate this: