Pag-aralan ang Iba’t Ibang mga Salitang Umuusbong sa Internet

Note: This is the 4th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the YearContinue reading “Pag-aralan ang Iba’t Ibang mga Salitang Umuusbong sa Internet”

Rate this:

Ang Millennial at ang Adiksiyon

Nahalata niyo ba kung kailan ginagamit ng ating mga kabataan ang kanilang mga cellphones, lalo na ang mga social media platforms tulad ng Facebook, Twitter at Instagram? Pinaguusapan ngayon ang epekto ng mga social media platforms sa kanila. Ito daw ay nakaka-adik. Ayon sa maraming pananaliksik, inilalabas ng ating katawan ang dopamine, isang kemikal naContinue reading “Ang Millennial at ang Adiksiyon”

Rate this: