Yari sa Luwad at Puno ng Espiritu

Bakit may ‘Kape’t Pandasal’? Pagnilayan natin ang ating buhay sa pamamagitan ng paggamit ng larawan ng tasang puno ng mainit at masarap na kape sa umaga. Pagmasdan natin ang ating mga tasa. Kadalasan yari ito sa plastic, stoneware, luwad o clay.   Wika ni San Pablo, katulad natin ang mga tasang yari sa luwad. BagamanContinue reading “Yari sa Luwad at Puno ng Espiritu”

Rate this: