Fresh and Simple in Easter

Easter Sunday is a celebration of what is new. This is actually the reason why our “Sabbath” is Sunday. The Jews celebrate the Sabbath on a Saturday. Since Jesus resurrected on a Sunday, Sunday became our Sabbaths. St. Paul says that the resurrection of Jesus is a new creation. What right do we have toContinue reading “Fresh and Simple in Easter”

Rate this:

Gaano Ba Katotoo ang Pagpapasalamat Mo sa Diyos?

13 Hunyo 2010. Ika-11 Linggo ng Taon2 Sam 12, 7-13; Psalm 32; Gal 2, 16-21; Luke 7, 36-50 Mas malaki ang utang na loob ng isang taong matindi ang nagawang kasalanan kaysa ang taong hindi mabigat ang pagkukulang. Kailangan ito ng paglilinaw: hindi ibig sabihin kailangan nating gumawa ng kahalangan para maramdaman natin ang tindiContinue reading “Gaano Ba Katotoo ang Pagpapasalamat Mo sa Diyos?”

Rate this:

Why Do We Have to Go to Church on a Sunday?

9 February 2010 Tuesday of the 5th Week in Ordinary Time1 Kings 8, 22-30; Psalm 84; Mark 7, 1-13 The first reading is called, Solomon’s Prayer. He prayed it to the Lord during the dedication of the Temple of Jerusalem. The prayer has a format: First, adoration: The Lord is extolled as the one andContinue reading “Why Do We Have to Go to Church on a Sunday?”

Rate this: