May Apoy Ka Bang Tulad ng Atleta o Musikero?

Ang panahon ng tag-araw o summer ay panahon din nating bigyang-pansin ang ating mga hilig sa buhay. May mga gustong matutong lumangoy, sumayaw, magsulat, magluto atpb. Kadalasan, isinasantabi natin ito dahil binibigyan natin ng puwang ang mga araling pang-akademiko. Dahil tapos na ang semestre at nagsimula na ang bakasyon, maaari natin habulin ang nagbibigay siglaContinue reading “May Apoy Ka Bang Tulad ng Atleta o Musikero?”

Rate this:

Are You in Need of Peace?

Find a quiet spot to read, reflect, and pray. You may record your thoughts in a prayer journal, or share your responses with others in a group. I. Beginning of Prayer Take a few moments to become more prayerful and centered in order to receive the gift of God’s Word. Consider: Have you ever feltContinue reading “Are You in Need of Peace?”

Rate this: