Ang Kaibigan ng Pintor

May kuwento ako. Isang araw, nakita ni Pedro ang kanyang kaibigan na malungkot na malungkot. Nakayuko ang kanyang ulo at tila mabigat ang kanyang pasanin. Pakiramdam daw ng kanyang kaibigan na walang nagmamahal sa kanya. Kaya niyaya ni Pedro si Hassan na dumalaw sa kanyang studio. Isang pintor si Pedro. May isang bangko sa gitnaContinue reading “Ang Kaibigan ng Pintor”

Rate this: