Para saan ang uniporme? Si Ivar at si Knut.

Maraming mga estudyante ang may ayaw sa uniporme. Mas gusto nilang pumorma at magpasikat. May kuwento ako. Suot-suot ni Ivar ang kanyang helmet na punong-puno ng sungay bilang patunay ng kanyang mga tagumpay sa pakikipag-digmaan. Kahit saan siya pumunta, hinahangaan at kinatatakutan din siya. Humahawi ang daan kapag siya’y namamasyal, dahil ayaw ng mga taoContinue reading “Para saan ang uniporme? Si Ivar at si Knut.”

Rate this:

Piliin ang Kailangan

Pinaguusapan ang kakaibang mga ginagawa ni Pope Francis na taliwas sa mga nakasanayang gawain sa Vatican. Isa ang pagiging simple ng kanyang pamumuhay. Ang nakaraang mga Santo Papa, bilang pinuno ng mahigit na isang bilyong Katoliko sa buong mundo, ay nanirahan sa tinatawag na Apostolic Palace o appartamento pontificio. Ngunit pinili ni Pope Francis angContinue reading “Piliin ang Kailangan”

Rate this: