Ang Pangarap ng mga Millennials

Marami ang mga puna ukol sa mga Millennials, o yung mga ipinanganak from 1985 pataas. Ayon kay Simon Sinek, pinapangarap ng mga millennials na magkaroon ng layunin ang kanilang buhay. Higit sa lahat, na magkaroon ng epekto o impact sa ibang tao. Nguni’t kadalasan, hindi ito nakakamtan. Hindi sila nakukuntento sa buhay, at sa paghahagilapContinue reading “Ang Pangarap ng mga Millennials”

Rate this: