Itulog mo muna iyan!

Sa mga misa ng Simbanggabi maririnig natin ang kuwento San Jose. Nagbalak si Jose na hiwalayan at hindi tanggapin ang pagiging ama ng nasa sinapupunan ni Maria. Hindi nakapagtataka ito; maiintindihan natin ang sitwasyon ni Jose. Ngunit ang kaniyang binabalak ay maaaring tama sa ating pagtingin, ngunit hindi tuwid sa mata ng Diyos. Kasama atContinue reading “Itulog mo muna iyan!”

Rate this:

Ang Diyos ng Liwanag

ika-24 ng Disyembre 2011 Misa de Gallo 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Psalm 89; Luke 1:67-79   Note: This article appears in the Filipino Sambuhay today. Sambuhay is the missalette published by the Society of St. Paul in the Philippines. Lumaki si Yuan, 10-taong gulang, sa isang bahay-ampunan. Isang madaling-araw, nagising siya. Bagaman madilimContinue reading “Ang Diyos ng Liwanag”

Rate this:

Ang Butil Ay Isang Pangako

ika-18 ng Disyembre 2011 Ika-4 na Linggo ng Adbiyento2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Psalm 89; Rom 16:25-27; Luke 1:26-38Minsan magkasamang nagtatanim sa hardin si Lola Indang at si Lilia, ang kanyang apo. Sinusuri nila ang mga butil ng iba’t ibang bulaklak. Wika ni Lilia, “Kakaibang mumunting mga pangako itong mga butil. Maliliit na pangakoContinue reading “Ang Butil Ay Isang Pangako”

Rate this:

May Katuturan Ba ang Ating Panaginip?

18 Disyembre 2010 SimbanggabiJeremias 23: 5-8; Psalm 71; Mateo 1, 18-23 Mahalaga ang ating mga pangarap. Nagbibigay ito ng kahulugan, direksyon at kaayusan sa ating buhay. Mas maayos ang paglalakbay sa buhay kung alam natin kung saan tayo tutungo. Kung dumating ang panahong nagsasanga-sanga ang landasin, ang ating pinakamalalim na mithiin ang gagabay sa atin.Continue reading “May Katuturan Ba ang Ating Panaginip?”

Rate this:

Day 8: Simbanggabi (Filipino)

ika-23 ng Disyembre 2009 Misa de GalloMalakias 3, 1-4, 23-24; Slm 24; Lukas 1, 57-66 Note: This post appears in today’s Sambuhay, a publication of the Society of St. Paul. The English homily is the previous post. But it is not a translation of this post. Ang pagsilang at pagpapangalan kay San Juan Bautista angContinue reading “Day 8: Simbanggabi (Filipino)”

Rate this:

Day 6: Simbanggabi

21 December 2009 Misa de GalloSong of Songs 2, 8-14, Psalm 33; Luke 1, 39-45 When we pray the Hail Mary, we mumble the words without wondering about what it truly means. Upon Mary’s visitation to her cousin Elizabeth, Elizabeth praises her blessedness: “Blessed are you, among women!” But her blessedness is a paradox: ToContinue reading “Day 6: Simbanggabi”

Rate this:

Day 4: Simbanggabi

19 December 2009: Misa de GalloJudges 13, 2-7, 24-25; Psalm 71; Luke 1, 5-25There were two reasons why Zachariah in the Gospel was lucky. First, he was a priest, belonging to the section of Abia. Priests were estimable in Jewish belief. Second, Elizabeth, his wife was a direct descendant of Aaron, and all of Aaron’sContinue reading “Day 4: Simbanggabi”

Rate this:

Day 3: Simbanggabi

18 December 2009 Misa de GalloJeremiah 23, 5-8; Psalm 71; Matthew 1, 18-25 There are three names of Jesus that are important in this angle of the story of His birth. First, Jesus is “Son of David.” As an extension of the genealogy of Jesus, the story is about Jesus becoming a Davidic child throughContinue reading “Day 3: Simbanggabi”

Rate this:

Day 3: Simbanggabi

18 Disyembre 2009 Misa de GalloJeremiah 23, 5-8; Psalm 71; Matthew 1, 18-25 Tatlong pangalan ang mahalagang maunawaan sa kuwento ng pagkapanganak kay Hesus. Una, ang “Anak ni Dabid”. Bilang kakabit ng kaangkanan ni Hesus, kinukuwento ng Ebanghelio kung paanong naging “Anak ni David” si Hesus sa pagtanggap ni Jose sa lahat ng legal naContinue reading “Day 3: Simbanggabi”

Rate this:

Day 2: Simbanggabi

17 December 2009. Misa de GalloGenesis 49, 2-10; Psalm 72; Matthew 1, 1-17The genealogy or family tree for the Jews is very important. It tells us who he is and what is his worth. The reason for this interest in genealogies or pedigrees was that the Jews set the greatest possible store on the purityContinue reading “Day 2: Simbanggabi”

Rate this:

Day 1: Simbanggabi

16 December 2009 Misa de GalloIsaiah 56, 1-8; Psalm 66; John 5, 33-36 Note: the Misa de Gallo readings are special. So I can’t, at this moment, find a link. There are movies that begin with the ending, and the rest of it is a flashback. These movies tell us that the incidents that ledContinue reading “Day 1: Simbanggabi”

Rate this:

What Face Do You Have?

21 December 2008 Fourth Sunday of Advent2 Samuel 7, 1-16, Psalm 89, Rom 16, 25-27 and Luke 1, 26-38: The Annunciation Note: The Gospel is the same for both the 20th and 21st December 2008. This homily can be used for both the dawn masses and the 4th Sunday of Advent. The internet uses emoticonsContinue reading “What Face Do You Have?”

Rate this:

The Three Names of Jesus

18 December 2008 Thursday of the 3rd Week of AdventJeremiah 23, 5-8; Psalm 72, 1-19; Matthew 1, 18-25 There are three names of Jesus that are important in this angle of the story of His birth. First, Jesus is “Son of David.” As an extension of the genealogy of Jesus, the story is about JesusContinue reading “The Three Names of Jesus”

Rate this:

Tatlong Pangalan ni Hesus

18 Disyembre 2008 Thursday of the 3rd Week of AdventJeremiah 23, 5-8; Psalm 72, 1-19; Matthew 1, 18-25 Note: This appears in Sambuhay, a publication of the Society of St. Paul. Tatlong pangalan ang mahalagang maunawaan sa kuwento ng pagkapanganak kay Hesus. Una, ang “Anak ni Dabid”. Bilang kakabit ng kaangkanan ni Hesus, kinukuwento ngContinue reading “Tatlong Pangalan ni Hesus”

Rate this:

Panganganak

Ika-23 ng Disyembre 2007 Misa de GalloIs 7, 10-14; Salmo 24; Rom 1, 1-7; Mt 1, 18-24 Inilarawan ni Mateo ang pagkapanganak kay Kristo sa Ebanghelio ngayon. Si Maria at Jose ay nakatakda nang ikasal, nang nadiskubre ni Jose na nagdadalantao si Maria. Nais hiwalayan ni Jose si Maria, ngunit sa pamamagitan ng isang panaginip,Continue reading “Panganganak”

Rate this: