May Ideya Ka, May Ideya Ako, Tapos?

Naranasan mo ba ang mga taong ayaw magbahagi ng kanilang ideya o sarili sa anumang meeting, klase, o group study? O kaya mga kaklaseng nagtatago ng notebooks nila, dahil gusto nilang lamangan ang iba sa grades o kaya sa karangalang iginagawad ng eskuwelahan. Mayroon akong nabasang isang talinhaga: “May t-shirt ka, may t-shirt ako. AtContinue reading “May Ideya Ka, May Ideya Ako, Tapos?”

Rate this: