Maging Bukas-Palad sa mga Kapus-Palad

Pag-iisipan natin ngayon ang ugnayan ng ating pag-aalay-kapwa at ng inaasam nating kaligayahan. Para sa ating lahat, ang panahon ng Kuwaresma ay panahon ng pagsasakripisyo. May ibang nag-aayuno sa iba’t ibang uri ng pagkain, o umiiwas sa mga bagay na kinagigiliwan natin tulad ng video games at Facebook. Noong unang panahon, nag-aayuno ang mga taoContinue reading “Maging Bukas-Palad sa mga Kapus-Palad”

Rate this:

Huwag Limutin ang mga Bagay na Hindi Napapawi Magpakailanman

Sa panahon ng Kuwaresma o Lent, pinagninilayan natin ang mga mahahalaga sa ating buhay. Kasama sa pinag-iisipan ang halaga ng mga materyal na bagay. Meron akong kuwento. Si Lolo Jose at ang kanyang apo na si Henry. Sabi ni Henry: Paglaki ko, sisiguraduhin kong ma-abilidad ako. Tanong ni Lolo: “Pagkatapos?” “E, di magkakaroon ako ngContinue reading “Huwag Limutin ang mga Bagay na Hindi Napapawi Magpakailanman”

Rate this:

Huminto Nang Sandali at Magnilaynilay

Habang papalapit na ang pagtatapos ng maraming mga estudyante at pagsisimula na ng bakasyon, makatulong nawa ang aking kuwento. Nangyari ito noong mga panahon sa Africa. Dala-dala ang maraming gamit ng mga bagong salta sa misyon, pinabilisan ng mga misyonero ang karwahe. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto nang bigla ang lahat. At ayaw ng mgaContinue reading “Huminto Nang Sandali at Magnilaynilay”

Rate this:

Nahahati Ba ang Pag-ibig?

May nagtanong sa akin: sinasabi kong ang first priority ko ang aking pamilya, ngunit bakit dumadating ang panahong kailangan kong piliin ang aking trabaho para sa kanila? O isang estudyante naman ang nagbahaging mahal niya ang kanyang girlfriend, ngunit, may mga oras hindi maaaring bitawan niya ang kanyang pag-aaral kung nagyayaya siyang lumabas. Nahahati baContinue reading “Nahahati Ba ang Pag-ibig?”

Rate this:

To Break or To Keep the Law

18 January 2012: Wednesday of the 2nd Week in Ordinary Time Mark 3:1-6 Inscribed on a Zen monastery sign: If you break the law, you will never attain freedom. And underneath it:  If you keep the law, you will never attain freedom. The issue in Mark’s Gospel today is not the healing of the paralyzedContinue reading “To Break or To Keep the Law”

Rate this:

Ang Diyos ng Liwanag

ika-24 ng Disyembre 2011 Misa de Gallo 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Psalm 89; Luke 1:67-79   Note: This article appears in the Filipino Sambuhay today. Sambuhay is the missalette published by the Society of St. Paul in the Philippines. Lumaki si Yuan, 10-taong gulang, sa isang bahay-ampunan. Isang madaling-araw, nagising siya. Bagaman madilimContinue reading “Ang Diyos ng Liwanag”

Rate this:

Ang Butil Ay Isang Pangako

ika-18 ng Disyembre 2011 Ika-4 na Linggo ng Adbiyento2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Psalm 89; Rom 16:25-27; Luke 1:26-38Minsan magkasamang nagtatanim sa hardin si Lola Indang at si Lilia, ang kanyang apo. Sinusuri nila ang mga butil ng iba’t ibang bulaklak. Wika ni Lilia, “Kakaibang mumunting mga pangako itong mga butil. Maliliit na pangakoContinue reading “Ang Butil Ay Isang Pangako”

Rate this:

Gratitude

28 October 2011 Sts. Simon and Jude, apostlesEphesians 2:19-22; Psalm 19; Luke 6, 12-16Homily for the Duffy-Delaney Day of the Ateneo de Manila High School Let me talk about everything we celebrate today: The end of the Marian Months celebration; the Duffy-Delaney Day; the feast of Sts. Simon and Jude. And since I am new,Continue reading “Gratitude”

Rate this:

Tumanggi Ka Na Ba sa Paanya ng Hari?

ika-9 ng Oktubre 2011 Ika-28 na Linggo sa Karaniwang PanahonIsaiah 25: 6-10; Psalm 23: 1-6; Phil 4: 12-14, 19-20; Matthew 22: 1-14 Isang pagdiriwang ang handaan. Sa hapag-kainan, magkakasama ang magkakapamilya’t magkakaibigan. Pinapalagay sa isang handaan na may halaga sa nagdiriwang ang lahat nang imbitado. Sa pamamagitan ng pagdalo, pinapanday ng nag-anyaya at inanyayahan angContinue reading “Tumanggi Ka Na Ba sa Paanya ng Hari?”

Rate this:

When We Always Say Tomorrow!

25 August 2011 Thursday of the 21st Week in Ordinary Time 1 Thessalonians 3:7-13; Psalm 90; Matthew 24:42-51 Time is an important element in the Gospel today. But it tells us the value of the present time, in view of the uncertain future. The time to prepare is now because we do not know whatContinue reading “When We Always Say Tomorrow!”

Rate this:

Sumisidhi ba sa Iyo ang Hangarin ng Kapayapaan?

12 Hunyo 2011. Araw ng Pentekostes Acts 2:1-11; Salmo 104; 1 Cor 12:3-13; Juan 20:19-23 Note: This article appears in Sambuhay missalette today. Sambuhay is a publication of the Society of St. Paul in the Philippines. Bumubukal ba sa iyo ang hangarin ng kapayapaan kapag may alitan? O kaya sumisidhi ang mithiin ng pagbabalik-loob saContinue reading “Sumisidhi ba sa Iyo ang Hangarin ng Kapayapaan?”

Rate this:

Have You Been Lonely?

22 May 2011 Fifth Sunday of EasterActs 6:1-7; Psalm 33; 1 Peter 2:4-9; John 14:1-12 In lull periods between chores at the feeding center, Juan’s* eyes turn glossy and forlorn. When he was in Phoenix, he was caught by the border patrol and imprisoned for 8 months. During his detention, his wife was pregnant withContinue reading “Have You Been Lonely?”

Rate this:

Have You Been Vulnerable?

15 May 2011 4th Sunday of EasterActs 2:14-41; Psalm 23; 1 Pt 2:20-25; John 10:1-10 Salvador was dazed and disoriented. After being rounded up by the border patrol while driving, he was detained for a year because he couldn’t show them his legal papers. He was from Chihuahua, a state in Mexico, and crossed theContinue reading “Have You Been Vulnerable?”

Rate this:

Hope in Shattered Dreams

8 May 2011. 3rd Sunday of EasterActs 2:14,22-23; Psalm 16; 1 Peter 1:17-21; Luke 24-13-35 I saw them kiss. Josefina and Anteo were lining for breakfast at the Comedor, the feeding center of the Kino Border Initiative. They were migrants, recently deported from the United States. They were picked up by the US Customs andContinue reading “Hope in Shattered Dreams”

Rate this:

The Miracle of Easter

1 May 2011 2nd Sunday of EasterActs 2:42-47; Psalm 118; 1 Peter 1:3-9; John 20:19-31 The message of the Gospel today is the very miracle of Easter. That whatever is bound, enchained, enslaved, or unfree can be loosened, liberated and freed through forgiveness. By exercising this capacity to forgive, we free each other from whatContinue reading “The Miracle of Easter”

Rate this: