The Selfie Generation

Nauuso na ngayon ang tinatawag na ‘selfie’ bilang pagtukoy sa litrato mo, na ikaw din ang kumuha gamit ang iyong mobile phone o anumang gadget. Pagkatapos, ina-upload ito sa iba’t ibang social networks tulad ng Facebook at Instagram. Nguni’t ang selfie ay ginagamit din bilang larawan sa bagong henerasyong kumikita nang malaki ngunit walang pinaglalaananContinue reading “The Selfie Generation”

Rate this: