On Self-Confidence: Paanong Magkaroon ng Self-Confidence?

  Meron ka bang self-confidence? Nanliliit ka ba kapag malaking tao ang kaharap mo? Kaya mo bang magsalita sa harap ng maraming tao? Kaya mo bang panindigan ang iyong prinsipiyo o ideya kahit hindi sumasang-ayon ang iyong mga kasama? Kung puro hindi ang sagot mo sa tanong ko, maaaring wala kang self-esteem.   Hindi kaContinue reading “On Self-Confidence: Paanong Magkaroon ng Self-Confidence?”

Rate this:

Do You Suffer From Low Self-Esteem?

18 August 2009. Tuesday of the 20th Week in Ordinary TimeJudges 2, 11-19; Psalm 106; Matthew 19, 16-22 Generations have passed since the death of Joshua, and the Israelites continue to cleanse the Promise Land of its native inhabitants. In the succeeding years, there were intermarriages between Israel and the Canaanites who worshipped Baal. EventuallyContinue reading “Do You Suffer From Low Self-Esteem?”

Rate this: