Bakit may Santacruzan?

Sa pagtatapos ng buwan ng Mayo, sari-saring mga Santacruzan ang magigisnan natin lalu na sa lalawigan at bayan sa probinsya. Ang Santacruzan ay isang prusisyon na isinasagawa sa huling bahagi ng pagdiriwang ng Flores de Mayo, ang pagaalay ng bulaklak kay Maria. Isinasalarawan nito ang paghahanap sa Banal na Krus ni Reyna Elena, ang inaContinue reading “Bakit may Santacruzan?”

Rate this:

Santacruzan: Pagpapahalaga sa mga Babae ng Pananampalataya

Habang hinihintay natin ang resulta ng nakaraang halalan, ibaling muna natin ang ating mga puso’t isipan sa isang tradisyong kinagigiliwan ng nakararami sa atin: ang Santacruzan. Ituon natin ang ating isipan, hindi sa mga nagagandahang sagala, kundi sa tunay na kahulugan nito. Isang pagpaparangal sa mga babaeng sumulong ng pananampalataya ang santacruzan. Makikita natin sinaContinue reading “Santacruzan: Pagpapahalaga sa mga Babae ng Pananampalataya”

Rate this:

Ano ang Kahulugan ng Santacruzan?

Pagtuonan natin ng pansin ang kultura ng Santacruzan. Nakasali ka na ba o nakinuod ka lamang. Ano nga ba ang kuwento sa kabila ng Santacruzan? Isang pagpaparangal sa paghahanap ng tunay na krus ni Reyna Elena ang santacruzan. Si Reyna Elena ang ina ni Emperador Constantino ng Kaharian ng Roma. Ginawa niyang pambansang relihiyon angContinue reading “Ano ang Kahulugan ng Santacruzan?”

Rate this:

Should We Preserve the Santacruzan?

From As Kingfishers Catch Fire. Introducing my new blog that contains articles other than practical homilies. Will appreciate it if you add it to your blogroll or your reading list. The growing consciousness of the important role of women in Christian faith has been brought about by many feminist Catholic theologians and their continuous writingsContinue reading “Should We Preserve the Santacruzan?”

Rate this:

Should We Preserve the Santacruzan?

The growing consciousness of the important role of women in Christian faith has been brought about by many feminist Catholic theologians and their continuous writings on the subject. But long before this consciousness came about, the Filipino community particularly the Tagalogs concocted a popular retelling of biblical and historical female personages who contributed to theContinue reading “Should We Preserve the Santacruzan?”

Rate this: