Ano-anong mga patakaran sa iyong bahay ang hindi ka sumasang-ayon?

Ang mabubuting mga magulang ang siyang laging nasa isip ang kapakanan ng kanilang mga anak. Dahil dito, may mga patakaran sa bahay: may hindi pwedeng gawin at mayroon namang dapat gawin. Pinagbabawal sa mga bata ang makakasama; at pinaghihimok ang mga makakabuti sa kanila. Ngunit, isang pagkitil sa kalayaan ang pagtingin ng mga bata saContinue reading “Ano-anong mga patakaran sa iyong bahay ang hindi ka sumasang-ayon?”

Rate this: