How I Learned to Focus On Who Mattered the Most

+ In loving memory of my mom, Mrs. Luz O. Marfil-Gonzales, who passed away on 8 November 2014, two days after my birthday. *** Evenings at home ended with the rosary. My mother would gather all of us in front of the family’s altar. Occasionally, she would show her anger to any one who wasContinue reading “How I Learned to Focus On Who Mattered the Most”

Rate this:

Why do we pray the rosary?

Ano ba ang tamang pagdarasal, yaong spontaneous o ang pagdarasal na paulit-ulit na kinagawian hindi lamang ng mga Katoliko kundi ng mga Muslim at Buddhist? Sa araw na ito ginugunita natin ang pagrorosaryo, ang paguulit ng Aba Ginoong Maria, na nakikita sa Ebanghelio ni San Lukas, Ama Namin na turo ni Hesus, ang Luwalhati atContinue reading “Why do we pray the rosary?”

Rate this:

Why Do We Pray the Rosary?

7 October 2010. Memorial of Our Lady of the RosaryGalatians 3, 1-5; Luke 1, 69-75; Luke 11, 5-13 As we celebrate the memorial of our Lady of the Rosary, allow me to talk about the rosary personally. If you were to ask me why I pray the rosary, I would probably answer you this way.Continue reading “Why Do We Pray the Rosary?”

Rate this:

Why I Pray the Rosary

7 October 2008. Memorial of Our Lady of the RosaryGalatians 1, 13-24; Psalm 139; Luke 10, 38-42As we celebrate the memorial of our Lady of the Rosary, allow me to talk about the rosary personally. If you were to ask me why I pray the rosary, I would probably answer you this way. First, theContinue reading “Why I Pray the Rosary”

Rate this: