Kayamanang Atin, Isang Responsibilidad

19 Hunyo 2010. Sabado ng ika-11 Linggo ng Taon2 Chronicles 24, 17-25; Psalm 89; Matthew 6, 24-34 Pagmamay-ari ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sa kasukdul-sukdulan, walang bagay ang hindi nagmumula at babalik sa Diyos na siyang tunay na nagmamay-ari nito. Kakabit nito, ang tao ang mas mahalaga kaysa anumang bagay. Kung nakakamit sa masamangContinue reading “Kayamanang Atin, Isang Responsibilidad”

Rate this: