Bakit hindi dapat nating inuugali ang pagbibilang?

May nakasama ka na bang laging nagbibilang ng trabaho? Sa bawat kuwenta, dapat may bayad? Laging nagtatanong, “Ano ang makukuha ko diyan?” Hindi maka-Diyos ang ganitong kultura. Ito ang attitude na pinagmumulan ng lahat ng pangungurakot at kasakiman. Hindi tayo naririto upang gamitin lamang ang mundo para sa ating sarili, bilang pagkukunan ng makakain oContinue reading “Bakit hindi dapat nating inuugali ang pagbibilang?”

Rate this:

Kapag May Humagis na Kamote

Dahil ang Mayo ay nakaugaliang buwan ng piyesta sa maraming bayan, at nagkaroon tayo ng eleksiyon nung isang linggo, meron po akong ikukwento. Nangampanya isang araw si Pedro, isang kandidatong pulitiko sa isang lalawigang malapit sa kanyang bayan. Habang nagsasalita siya, hinagisan siya ng isang kamote. Bagaman nagingitngit siya sa galit, napagisipan niyang kunin angContinue reading “Kapag May Humagis na Kamote”

Rate this: