Kapag hinahangad natin ang kapayapaan, ano ba ang ating iniisip?

Kapag hinahangad natin ang kapayapaan, ano ba ang ating naiisip? Kapayapaan ba ang resulta ng pagkakaroon ng pagkakapareho: lahat sumasang-ayon sa lahat nang ginagawa ng mga nakaluklok sa gobyerno’t trabaho; walang kumukontra at nagbabangayan? Kung ganito ang ating pagkaunawa ng kapayapaan, ito ay pawang kababawan lamang.   Respeto sa pagkakaiba nating lahat ang nagtatali saContinue reading “Kapag hinahangad natin ang kapayapaan, ano ba ang ating iniisip?”

Rate this: