Gawing Isang Tagumpay ang Anumang Kabiguan

Ang bawat tagumpay at kabiguan ay maaaring maging kaban ng impormasyon at karunungan – KUNG papayagan natin ito. Nakikita natin ang ating mga kakayahan sa tagumpay, ngunit mas mahalaga ang mapupulot natin sa mga kabiguan. Sa ating mga kabiguan, makikita natin ang ating mga maling pag-aakala at paniniwala, kahinaan, masamang pag-uugali, pagpapabaya o kaya’y mgaContinue reading “Gawing Isang Tagumpay ang Anumang Kabiguan”

Rate this:

When Rejected, Be a Cornerstone!

5 March 2010 Friday of the 2nd Week of LentGenesis 37, 3-28; Psalm 105; Matthew 21, 33-46 Have you ever been rejected? I guess many of us are used to repeated rejections, but never liked the feeling of being turned down. We feel rejected when someone we like don’t want to go out with us;Continue reading “When Rejected, Be a Cornerstone!”

Rate this: