Ang Pinagmulan ng Alitan ni Mang Berting at Mang Tiago.

May kuwento ako ukol kay Mang Berting at Mang Tiago na magkapitbahay. Isang araw napadaan si Mang Berting sa bahay ni Mang Tiago. May nakita siyang papel na nahulog sa bintana. Naisip niya na dinudumihan ni Mang Tiago ang kanyang bakuran. Kaya, inisip niyang dalhin ang kanyang basurahan at ilagay sa ilalim ng bintana niContinue reading “Ang Pinagmulan ng Alitan ni Mang Berting at Mang Tiago.”

Rate this:

Makipagkasundo ka muna, may sala ka man o wala.

Hindi na natin kailangang ipaliwanag ang pinakamahalaga sa buhay: ang ating ugnayan, our relationship. Sa katunayan, ang ating buong buhay ay isang mahabang pag-aaral kung paanong palalaguin ang pagmamahalan natin sa isa’t isa at sa Diyos na higit na nagmamahal sa atin. At dahil dito, inuutos ng Panginoong Hesukristo na bigyang prioridad ito kaysa pagsamba.Continue reading “Makipagkasundo ka muna, may sala ka man o wala.”

Rate this:

Gugulin ang Mahal na mga Araw sa Pagbabalik-loob sa Diyos

Nandito na po tayo kapamilya sa pinaka-banal na linggo ng taon. Kahapon ang pagpasok ni Hesus sa Jerusalem, ang pagtatag niya ng Bagong Tipan, at ang kanyang pagdurusa’t kamatayan. Sa likuran ng mga taong nagsisigaw sa madugong pangyayaring ito sa buhay ni Hesus ay ang kapangyarihan ng kasamaan. Nguni’t pinakitang ginamit ng Diyos ang mismongContinue reading “Gugulin ang Mahal na mga Araw sa Pagbabalik-loob sa Diyos”

Rate this:

Don’t Be Paralyzed by Your Past

26 February 2010 Friday of the 1st Week of LentEzra 18, 21-28; Psalm 130; Matthew 5, 20-26 Let’s look back at one particular argument we had with a loved one. While we are estranged from them, we find ourselves playing tapes about how they are at fault, and therefore they should make the first moveContinue reading “Don’t Be Paralyzed by Your Past”

Rate this: