Ano-anong mga patakaran sa iyong bahay ang hindi ka sumasang-ayon?

Ang mabubuting mga magulang ang siyang laging nasa isip ang kapakanan ng kanilang mga anak. Dahil dito, may mga patakaran sa bahay: may hindi pwedeng gawin at mayroon namang dapat gawin. Pinagbabawal sa mga bata ang makakasama; at pinaghihimok ang mga makakabuti sa kanila. Ngunit, isang pagkitil sa kalayaan ang pagtingin ng mga bata saContinue reading “Ano-anong mga patakaran sa iyong bahay ang hindi ka sumasang-ayon?”

Rate this:

Kuwento: Ang Mangingisda at Ang Turista

May kwento ako: Isang araw, naglalakad sa tabing-dagat ang isang napakayaman na turista. Nakita niya ang isang mangingisdang namamahinga sa ilalim ng punong niyog katabi ang kanyang bangka. Anya, “Bakit wala ka sa laot? Hindi ba’t dapat kang nangingisda?” “Sapat na po ang aking nahuli,” tugon ng mangingisda. “Bakit hindi mo damihan ang iyong hinuhuli?”Continue reading “Kuwento: Ang Mangingisda at Ang Turista”

Rate this:

Sino ang Mas Mabuti: Yung nasa kuwarto at walang nasasaktan, o yung tumutulong nguni’t nagkakamali?

Sapat na ba sa ating mga Kristiyano ang sundin ang Sampung Utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises sa Bundok ng Sinai? Ikinuwento ni San Marcos ang isang binatang tumakbo kay Hesus at paluhod na nagtanong, “Mabuting Guro, ano ang dapat kong gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan?” Inisa-isang binanggit ni Hesus angContinue reading “Sino ang Mas Mabuti: Yung nasa kuwarto at walang nasasaktan, o yung tumutulong nguni’t nagkakamali?”

Rate this: