Ang Alamat ng Bubuyog

May alamat tayo ukol sa kauna-unahang pukyutan (honeybee). Isang araw, may isang bubuyog na nakagawa ng matamis na pulut-pukyutan (honey). Sa kanyang tuwa, dinalhan ng bubuyog si Bathala sa kanyang nagawa. Natuwa naman si Bathala, kaya nangako si Bathala na ibibigay sa pukyutan ang anumang hihingiin niya. “Bigyan po ninyo ako ng isang kagat naContinue reading “Ang Alamat ng Bubuyog”

Rate this: