Paano mo palalaguin ang positibong pananaw sa buhay?

Hindi natin maipagkakaila ang mga balitang EJK or extra-judicial killings, o ang usapang death penalty para sa mga bilanggung nakagawa ng mabigat na krimen. Hindi lingid sa marami sa atin ang issue ng abortion at mercy killing sa iba’t ibang panig ng daigdig. Murang-mura na lamang daw ang buhay ngayon. Ilan lamang ito bilang patunayContinue reading “Paano mo palalaguin ang positibong pananaw sa buhay?”

Rate this: