Makilahok sa Plano ng Diyos

Minsan magkasamang nagtatanim sa hardin si Lola Indang at si Lilia, ang kanyang apo. Sinusuri nila ang mga butil ng iba’t ibang bulaklak. Wika ni Lilia, “Kakaibang mumunting mga pangako itong mga butil. Maliliit na pangako ang bawat isa sa kanila, di po ba, Lola?” “Tama ka, apo,” sagot ni Lola Indang. “Bawat butil ayContinue reading “Makilahok sa Plano ng Diyos”

Rate this: