Unwind In These Three Baguio Cafés

I always feature community cuisine – and promote local restaurants. Patronizing them will give them a fighting chance over big businesses like malls and international food chains that are killing small Filipino entrepreneurs slowly. Dining in these oftentimes family-run eateries also leaves a minimal carbon footprint. Café by the Ruins. At the end of myContinue reading “Unwind In These Three Baguio Cafés”

Rate this:

Ang Apoy Ay Wala sa Impyerno

Laging sinusulat ni San Ignacio de Loyola sa kanyang mga liham para sa mga Heswitang misyonero ang ganito, “Ite Inflammate omnia” – ibig sabihin, “Go, set the world on fire!” “Pag-alabin mo ang puso ng mga tao sa pagmamahal sa Dios at kapwa!” Upang maunawaan natin ang “fire” kailangan natin makita ang lamig. Sabi niContinue reading “Ang Apoy Ay Wala sa Impyerno”

Rate this:

Bakit Mahalagang Bumoto

Sa araw ng eleksyon gagamitin natin ang ating karapatang bumoto sa napupusuan nating mga kandidato. Bakit kailangang bumoto? Unang-una, ito ay isang pribilihiyo. Itong karapatang ito ay bigay mismo ng Diyos sa atin, dahil, sa ating paghahalal ng ating mga representate’t tagapamahala, direktang nakikisangkot tayo sa proseso ng gawain ng gobyerno para sa kapakanan natingContinue reading “Bakit Mahalagang Bumoto”

Rate this:

Paano Susuriin ang Sarili sa Taong Ito!

Happy New Year po! Habang ninanamnam natin ang masarap na bakasyon sa nakaraang Pasko, nararapat lamang na magbalik-tanaw sa nakaraan upang lalung palalimin ang natutuhan sa mga nagdaang karanasan. Ang pagbabalik tanaw na ito ay makakatulong sa pagkakataong baguhin ang buhay natin sa bagong taong ito. Maari nating gamitin itong tatlong tanong na galing kayContinue reading “Paano Susuriin ang Sarili sa Taong Ito!”

Rate this:

Pahalagahan Nawa Natin ang Ritwal ng Ating Sariling Bayan

Isang buwan ng pagdiriwang ng panibagong buhay ang buwan ng Mayo. Ito ang buwan ng mga bulaklak at panahon ng ani. Dito din nakakasama-sama ang mga magkababayan lalo na sa Bohol kung saang may piyesta sa bawat lalawigan. At sa ibang dako naman, ito rin ang panahon ng pamamasyal at pagpapahinga bago sumalpak muli angContinue reading “Pahalagahan Nawa Natin ang Ritwal ng Ating Sariling Bayan”

Rate this:

A Guide to the Arguments For and Against the RH Bill

This matrix has been prepared by a group of Catholics who feel that a systematic comparison of the arguments for and against the reproductive health (RH) bill may still serve some purpose at this juncture. It may help to bring the debate from the emotional temper which has characterized it thus far, to a moreContinue reading “A Guide to the Arguments For and Against the RH Bill”

Rate this: