Do you suffer from Doing Good?

24 November 2010 Memorial of Sts. Andrew Dung-lac and companionsRev 15: 1-4; Psalm 98; Luke 21: 12-19 Being good is counter-cultural. Consider the following. In a corrupt government system, bribes are acceptable. A family member who needs documents had to wait for months to get it, unless one spares a few bucks for the employee.Continue reading “Do you suffer from Doing Good?”

Rate this:

Inuusig Ka ba dahil sa iyong Pinaniniwalaan?

8 Mayo 2010. Sabado ng ika-5 Linggo ng Pasko ng PagkabuhayActs 16, 1-10; Psalm 100; John 15, 18-21 Pinangunahan na tayo ni Hesus kung isasapuso natin ang kanyang mga utos: kapopootan tayo ng mundo. At kung naranasan nating kinamuihan ng iba, alalahanin natin na unang kinapootan si Hesus bago natin. Kapag iba ang paraan ngContinue reading “Inuusig Ka ba dahil sa iyong Pinaniniwalaan?”

Rate this: