Makipagkasundo ka muna, may sala ka man o wala.

Hindi na natin kailangang ipaliwanag ang pinakamahalaga sa buhay: ang ating ugnayan, our relationship. Sa katunayan, ang ating buong buhay ay isang mahabang pag-aaral kung paanong palalaguin ang pagmamahalan natin sa isa’t isa at sa Diyos na higit na nagmamahal sa atin. At dahil dito, inuutos ng Panginoong Hesukristo na bigyang prioridad ito kaysa pagsamba.Continue reading “Makipagkasundo ka muna, may sala ka man o wala.”

Rate this: