On Building a Community: Pagbubuklod ng Isang Pamilyang-Pantao

May kaugnayan ang nagbabahagi sa isang tinapay sa hapag-kainan. Isang pamilyang magkasalo sa inihandang almusal. Isang barkadang magkasamang naghahati-hati sa pananghalian. Isang magkasintahang nagsasalo sa inorder na pagkain. Magkakaugnay ang nagsasalo-salo sa iisang handaan. At nagbubuklod sa kanila ang pagibig sa isa’t isa o sa taong sanhi ng kanilang pagdiriwang. Dahil dito, isang komunidad angContinue reading “On Building a Community: Pagbubuklod ng Isang Pamilyang-Pantao”

Rate this: