Ang uod sa mangga.

May isang uod na nakatira sa loob ng isang mangga. Mataas ang punong-kahoy kaya parang bahay-bakasyunan ang kanyang tinitirhan. Katabi niya ang kanyang mga kapamilya niyang mga uod na nakatira sa mga iba’t ibang puno sa isang malawak na pataniman ng prutas. Isang araw, naisipan ng uod na mamasyal. Bumaba siya sa puno hangga’t nakaratingContinue reading “Ang uod sa mangga.”

Rate this: