Ang Batang Walang Kaliwang Kamay

May mag-asawang hindi nagkakaanak. Ngunit sa labing-dalawang taong pagsasama at pagsusumamo sa Diyos, nagbuntis ang babae. Sa kanyang panganganak, labis na nalungkot ang duktor nang makita niya ang kapansanan ang bata – wala siyang kaliwang kamay. Inuna muna ng doktor si Mang Berto upang ibahagi sa kanya ang balita. Pagkatapos, dinala ni Mang Berto kayContinue reading “Ang Batang Walang Kaliwang Kamay”

Rate this: