Ang Millennial at ang Adiksiyon

Nahalata niyo ba kung kailan ginagamit ng ating mga kabataan ang kanilang mga cellphones, lalo na ang mga social media platforms tulad ng Facebook, Twitter at Instagram? Pinaguusapan ngayon ang epekto ng mga social media platforms sa kanila. Ito daw ay nakaka-adik. Ayon sa maraming pananaliksik, inilalabas ng ating katawan ang dopamine, isang kemikal naContinue reading “Ang Millennial at ang Adiksiyon”

Rate this:

Ang Pangarap ng mga Millennials

Marami ang mga puna ukol sa mga Millennials, o yung mga ipinanganak from 1985 pataas. Ayon kay Simon Sinek, pinapangarap ng mga millennials na magkaroon ng layunin ang kanilang buhay. Higit sa lahat, na magkaroon ng epekto o impact sa ibang tao. Nguniโ€™t kadalasan, hindi ito nakakamtan. Hindi sila nakukuntento sa buhay, at sa paghahagilapContinue reading “Ang Pangarap ng mga Millennials”

Rate this: