On Mercy: Sino ang Karapatdapat na Pumasok sa Simbahan?

  Mas malaki ang utang na loob ng isang taong matindi ang nagawang kasalanan kaysa ang taong hindi mabigat ang pagkukulang. Kailangan ito ng paglilinaw: hindi ibig sabihin kailangan nating gumawa ng kahangalan para maramdaman natin ang tindi ng pagmamahal ng Diyos.   Pinapahiwatig nito na mali ang akala na ang mga banal at malinisContinue reading “On Mercy: Sino ang Karapatdapat na Pumasok sa Simbahan?”

Rate this:

What’s God’s Priority?

17 July 2009 Friday of the 15th Week in Ordinary TimeExodus 11:10 – 12:14; Psalm 116; Matthew 12, 1-8 The readings today affirm one basic truth about God’s priority. Over and above any law, mercy stands at its highest. God has heard the prayers and tears of the Israelites in Egypt. And the first readingContinue reading “What’s God’s Priority?”

Rate this:

Divine Mercy

19 April 2009 Divine Mercy SundayActs 4, 32-35; Psalm 118; 1 John 5, 1-6; John 20, 19-31In the first Sunday of the Easter Season, we celebrate the mercy of God, which is both His characteristic and at the same time what He has done to us. Mercy involves an identification with our human condition, meaning,Continue reading “Divine Mercy”

Rate this: