How do you find meaning in your life?

This is a transcription of the video below: Paano ba natin mahahanap ang kahulugan sa buhay? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Pakiramdam mo ba na nawawalan ka na ng direksiyon sa buhay? O nagkakalat ka na? O hindi ka na masaya sa mga nangyayari sa iyong buhay? Kung gayon, kailangan nating pagmuni-munihanContinue reading “How do you find meaning in your life?”

Rate this:

Why the Season of Advent is Relevant To Us Now

This is a transcription of the video below. Bakit may katuturan ang Panahon ng Adbiyento sa ating buhay? Parte ng buhay ang paghihintay sa katuparan ng ating mga hangarin. Ito ang tinututukan sa panahon ng Adbiyento. Nang itinapon sa Babylonia ang mga Hudyo, inaasam-asam nila ang pagdating ng Mesiyas na pangako ng mga propeta. AngContinue reading “Why the Season of Advent is Relevant To Us Now”

Rate this:

Gospel Tips to Succeed

28 January 2010. Memorial of St. Thomas Aquinas2 Samuel 7, 18-29; Psalm 132; Mark 4, 21-25 To those who would like to have scripture passages to support your career or interest, the Gospel today precisely does that. The books of the bible did not become canonical or normative for nothing. 1. Practice. Mark 4, 25:Continue reading “Gospel Tips to Succeed”

Rate this:

Does God Prevent Us from Becoming Rich?

11 October 2009. 28th Sunday in Ordinary TimeWisdom 7, 7-11; Psalm 90; Hebrew 4, 12-13; Mark 10, 17-30 The Gospel’s rich young man can become, in some ways, an icon of today’s youth. If you were born around the late 1990s to the present 2009, on the average you may be highly connected, having hadContinue reading “Does God Prevent Us from Becoming Rich?”

Rate this: