On Mark 9,32: Don’t be afraid to ask

This is a transcription of the video below. Huwag matakot magtanong. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Ano ang iyong paboritong punctuation mark? Period, comma, exclamation point, o question mark? Ako: walang iba kundi ang question mark. Nang ibinahagi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulos na ipagkakanulo siya sa kamay ng mgaContinue reading “On Mark 9,32: Don’t be afraid to ask”

Rate this:

Awe and Wonder

17 June 2012. 11th Sunday in Ordinary Time Ezekiel 17, 22-24; Psalm 92; Corinthians 5,6-10; Mark 4, 26-34  Parables are stories taken from ordinary life to explain a truth. Jesus uses parables to explain not just a truth, but a greater reality – that of the Kingdom of God. He uses parables in order for peopleContinue reading “Awe and Wonder”

Rate this:

To Break or To Keep the Law

18 January 2012: Wednesday of the 2nd Week in Ordinary Time Mark 3:1-6 Inscribed on a Zen monastery sign: If you break the law, you will never attain freedom. And underneath it:  If you keep the law, you will never attain freedom. The issue in Mark’s Gospel today is not the healing of the paralyzedContinue reading “To Break or To Keep the Law”

Rate this:

Can food make you sinful?

9 February 2011 Wednesday of the 5th week in Ordinary TimeGenesis 2: 4-17; Psalm 104; Mark 7: 14-23 Catholics have abandoned diet restrictions for religious reasons. Pork that was associated with pagan rituals in the Old Testament has been allowed for us for many centuries, while some religions have maintained it. The conversion of manyContinue reading “Can food make you sinful?”

Rate this:

What’s Keeping You from Changing?

17 January 2011. Memorial of St. Anthony, abbottHebrews 5: 1-10; Psalm 110; Mark 2: 18-22 St. Ignatius proposes to the one who makes the Spiritual Exercises to meditate on God continually creating us. To see that we are works of art in the making. To discover that our life is a process. And also toContinue reading “What’s Keeping You from Changing?”

Rate this:

Have You Been Destroyed by Words?

13 January 2011 Thursday of the 1st Week in Ordinary TimeHebrews 3: 7-14; Psalm 95; Mark 1:40-45 I hear a lot of celebrities saying in the middle of intrigues, “Words do not matter. It won’t kill me.” But words do matter. Take for example, malicious gossip. It destroyed many people’s reputation. It marred the wayContinue reading “Have You Been Destroyed by Words?”

Rate this:

Ibubuwis Mo Ba ang Lahat o Titira Ka ng Konti?

5 Hunyo 2010. Sabado ng ika-9 ng Linggo ng Taon2 Tim 4, 1-8; Psalm 71; Mark 12, 38-44 Sanay tayong isipin na ang mga mayayaman ang siyang maaaring magbigay ng mas higit pa kaysa atin. Malaking donasyon ang maiaabot ng mga maykaya. Natural na isipin na ang mga may sobra ang maaaring pumuno sa walang-lamanContinue reading “Ibubuwis Mo Ba ang Lahat o Titira Ka ng Konti?”

Rate this:

Nagbabago ba ang Pagkakilala Mo sa Diyos?

4 Hunyo 2010. Biyernes ng ika-9 ng Linggo ng Taon2 Tim 3, 10-17; Psalm 119; Mark 12, 35-37Hinihimok tayo ng Panginoong baguhin ang ating pagkakilala sa Kanya. Isa itong palatandaan ng pagtubo sa ating pananampalataya. Tinatawag ang Mesias bilang Anak ni David: naniniwala silang ang Mesias ang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga RomanoContinue reading “Nagbabago ba ang Pagkakilala Mo sa Diyos?”

Rate this:

How to Answer a Tricky Question

2 Hunyo 2010 San Marcelino at San Pedro. Miyerkoles ng ika-9 na Linggo ng Taon2 Tim 1, 1-12; Psalm 123; Mark 12, 18-27 There are ways to face a tricky question. Jesus has a way. First, explain the how. In the Gospel, Jesus explains to the Sadducees who do not believe in the resurrection ofContinue reading “How to Answer a Tricky Question”

Rate this:

Naniniwala Ka Ba sa Kabilang Buhay?

2 Hunyo 2010 San Marcelino at San Pedro. Miyerkoles ng ika-9 na Linggo ng Taon 2 Tim 1, 1-12; Psalm 123; Mark 12, 18-27Ano ang ating ugnayan sa kabilang-buhay? Wika ni Hesus: “Sa muling pagkabuhay, hindi na mag-aasawa ang lalaki o babae kundi para na silang mga anghel sa langit.” Ibig sabihin, magiging magkapatid atContinue reading “Naniniwala Ka Ba sa Kabilang Buhay?”

Rate this:

Para sa Bayan; Para sa Diyos

1 Hunyo 2010 Justino. Martes ng ika-9 ng Linggo ng Taon 2 Pt 3, 12-18; Psalm 90; Mark 12, 13-17 Tulad ng denarius na ginamit ng mga taong nasasakop ng Roma, sinasagisag ng salaping Pilipino ang ating bansa. Dahil dito, sinusunod ng mabuting mamamayan ang batas ng bayan. Sa pamamagitan ng mga batas, nagkakaroon ngContinue reading “Para sa Bayan; Para sa Diyos”

Rate this:

Marunong ka pa bang ituring banal ang simbahan?

28 Mayo 2010. Biyernes ng ika-8 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay1 Peter 4, 7-14; Psalm 96; Mark 11, 11-26 Isang bahay-dalanginan ang simbahan. Mahalagang hindi makalimutan ng lahat na para sa pagdarasal sa Panginoon ito. Nakapaligid sa maraming simbahan ang iba’t ibang tindahan ng mga kandila at iba’t ibang magagamit sa pagdarasal tulad ng mgaContinue reading “Marunong ka pa bang ituring banal ang simbahan?”

Rate this:

Alam Mo Ba ang Gusto Mo?

27 Mayo 2010. Huwebes ng ika-8 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay1 Peter 2, 2-12; Psalm 100; Mark 10, 46-52 Pinagaling ni Hesus si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang makakita siya, sumunod siya kay Hesus sa daan sa Jerico. Bago nakakita si Bartimeo, tinanong siya ni Hesus kung ano ang gusto niyang gawin ni HesusContinue reading “Alam Mo Ba ang Gusto Mo?”

Rate this:

Kaya Mo Bang Pagsubok Makamtan Lamang ang Pangarap?

26 Mayo 2010. Miyerkoles ng ika-8 Linggo ng Pagkabuhay1 Peter 1, 18-25; Psalm 147; Mark 10, 32-45Nang sinabi ni Hesus ang kanyang sasapitin sa Jerusalem, lumapit ang mga anak ni Zebedeo at hiniling na luwalhatiin sila. Ngunit tinanong ni Hesus kung kaya nilang sapitin ang kanyang pagpapakasakit? Sumagot ang magkapatid na kaya nila, at sinabiContinue reading “Kaya Mo Bang Pagsubok Makamtan Lamang ang Pangarap?”

Rate this:

Iniiwan Ba Talaga ang Lahat Para sa Diyos?

25 Mayo 2010. Martes ng ika-8 Linggo ng Pagkabuhay1 Peter 1, 10-16; Psalm 98; Mark 10, 28-31 Wika ni Pedro, “Iniwan namin ang lahat para sumunod kayo.” Anong ibig sabihin ng “iiwanan” pati magulang, anak, ari-arian? Tinuturo ni Hesus, na bagaman mahalaga ang ating mga ugnayan sa ating kapamilya at kapuso, hindi ito makahadlang saContinue reading “Iniiwan Ba Talaga ang Lahat Para sa Diyos?”

Rate this: