Malasakit: Si Alexander at ang sundalo

Nahahalata ba natin na sumasarap ang usapan kapag nagtsitsismisan? At lalung nagiging mainit ang kuwentuhan kapag ang pulutan ay kilala natin? Sa isang misang binanggit ni Pope Francis ang ukol sa tsismisan; kagaya daw ito ng halik ni Hudas. Nauuwi ang tsismisan sa siraan at pagkawatak-watak ng dating magkakapamilya’t kaibigan. At dahil ito ang epektoContinue reading “Malasakit: Si Alexander at ang sundalo”

Rate this: