Ang Panghuling Araw ni Dom Anghel

Isang araw, nakasalubong ni Pedro si Dom Anghel, isang matandang monghe. Pagkatapos niyang batiin ito at sandaling nakipag-kuwentuhan, tinanong niya si Dom Anghel. “Kung alam mo na ang iyong panghuling araw, ano ang gagawin mo sa araw na iyon?” Sagot ni Dom Anghel, “Gigising ako ng alas-quatro sa umaga at magdadasal ako ng isang oras,Continue reading “Ang Panghuling Araw ni Dom Anghel”

Rate this:

Ang Mas Mahal ni Mang Bentong

Napadalaw si Wicket, isang poodle na alaga ni Mang Bentong, sa kinalalagyan ng mga hayup. Sabi ng kabayo, “Makikita mong mas mahal ako ni Mang Bentong dahil tinutulungan ko siyang dalhin ang mga sakong bigas.” Sabi naman ng kalabaw, “Mas makikita mong nasa akin ang kanyang puso, dahil nililinang ko ang sakahan para sa mgaContinue reading “Ang Mas Mahal ni Mang Bentong”

Rate this:

Paglago: Ang Hinagisan ng Kamote

Nangampanya isang araw si Esteban, isang kandidatong pulitiko sa isang lalawigang malapit sa kanyang bayan. Habang nagsasalita siya, hinagisan siya ng isang kamote. Bagaman nangingitngit siya sa galit, napagisipan niyang kunin ang tinapong kamote. Inuwi niya ito, tinanim, at hindi nagtagal, inani niya ang naparaming kamote. Inilagay niya ang mga ito sa isang sako atContinue reading “Paglago: Ang Hinagisan ng Kamote”

Rate this:

Malasakit: Si Alexander at ang sundalo

Nahahalata ba natin na sumasarap ang usapan kapag nagtsitsismisan? At lalung nagiging mainit ang kuwentuhan kapag ang pulutan ay kilala natin? Sa isang misang binanggit ni Pope Francis ang ukol sa tsismisan; kagaya daw ito ng halik ni Hudas. Nauuwi ang tsismisan sa siraan at pagkawatak-watak ng dating magkakapamilya’t kaibigan. At dahil ito ang epektoContinue reading “Malasakit: Si Alexander at ang sundalo”

Rate this:

Malasakit: Si Asiong Aso at Petrang Tagak

Kinaibigan ni Asiong Aso si Petrang Tagak. Kilala bilang switik at tuso si Asiong, ngunit nagtiwala naman ang matalinong tagak. Isang araw, inimbita ni Asiong Aso si Petrang Tagak sa kanyang bahay upang maghapunan. Natuwa si Petra na nag-akalang isang malaking handaan para sa kanya ang ihahain ni Asiong. Nang maghapunan na, inilabas ni AsiongContinue reading “Malasakit: Si Asiong Aso at Petrang Tagak”

Rate this:

Si Aling Betty at ang Kidlat

Lagi ka na bang nagrereklamo sa buhay? Hirap na hirap ka na ba? Pauwi na si Aling Betty nang nawalan ng ilaw ang mga poste sa kanyang daraanan. Malayo pa ang kanyang bahay at balot sa kadiliman ang buong lugar. Wala siyang dalang flashlight o kandilang maaring gumabay sa kanyang daan. Sa kasawimpalad, lumakas ang ihipContinue reading “Si Aling Betty at ang Kidlat”

Rate this:

Si Agnes at ang Magnifying Glass

May kuwento po ako ukol kay Agnes, isang batang mahilig kumain, lalo na ng mga matatamis. Kapag meron siyang pagkain, hindi niya ito ibinabahagi sa iba. Isang araw, niregaluhan siya ng kanyang mga magulang ng isang magnifying glass. Tuwang-tuwa si Agnes, dahil lahat ng nakikita niya sa magnifying glass ay lumalaki.   Isang araw, mayContinue reading “Si Agnes at ang Magnifying Glass”

Rate this:

Para sa “manggagatas” – Si Nora, Pip at ang Gansa

Naging maswerte ang mag-asawang Nora at Pip. Nangitlog ng ginto ang gansang inaalagaan nila. Hindi nagtagal, kitang-kita ng buong bayan ang kanilang mabilis na pag-angat sa buhay. Ngunit hindi nakuntento si Nora at Pip. Nababagalan sila sa pa-isa-isang pangingitlog ng gansa.   Naisip nila: “Kung nangingitlog ng ginto ang gansa, baka mas mabilis kung makukuhaContinue reading “Para sa “manggagatas” – Si Nora, Pip at ang Gansa”

Rate this:

Ang Kaibigan ng Pintor

May kuwento ako. Isang araw, nakita ni Pedro ang kanyang kaibigan na malungkot na malungkot. Nakayuko ang kanyang ulo at tila mabigat ang kanyang pasanin. Pakiramdam daw ng kanyang kaibigan na walang nagmamahal sa kanya. Kaya niyaya ni Pedro si Hassan na dumalaw sa kanyang studio. Isang pintor si Pedro. May isang bangko sa gitnaContinue reading “Ang Kaibigan ng Pintor”

Rate this:

Ang uod sa mangga.

May isang uod na nakatira sa loob ng isang mangga. Mataas ang punong-kahoy kaya parang bahay-bakasyunan ang kanyang tinitirhan. Katabi niya ang kanyang mga kapamilya niyang mga uod na nakatira sa mga iba’t ibang puno sa isang malawak na pataniman ng prutas. Isang araw, naisipan ng uod na mamasyal. Bumaba siya sa puno hangga’t nakaratingContinue reading “Ang uod sa mangga.”

Rate this: