Laging tumingin sa Hinaharap

Hindi sa lahat ng oras na masaya at mapayapa ang kasalukuyan. Kadalasan, ito ay nakakainis, nakakapagod at nakakasira sa mood. Paano ba tayo makakaligtas sa ganitong sitwasyon? Nakakatulong sa akin ang tinatawag na “healthy anticipation” na ginagawa ko araw-araw: excited ako sa lunch break, inaasam-asam ko ang darating na bakasyon, may hinihintay akong bibisita saContinue reading “Laging tumingin sa Hinaharap”

Rate this: