Kuwento: Ang Bulaklak sa Iskinita

Nakatira si Charisse sa madilim na iskinita sa looban ng Balintawak. Ngunit nanalo siya sa isang paligsahan ng bulaklak. Nang itinanong sa kanya kung paano niya inalagaan ang kanyang mga bulaklak, samantalang madilim ang kanyang tinitirhan, ibinunyag niya ang kanyang sikreto. Tugon ni Charisse, “Nakakapasok sa iskinita ang isang maliit na sinag ng araw. PagdampiContinue reading “Kuwento: Ang Bulaklak sa Iskinita”

Rate this:

Kuwento: Ang Ilaw ng Isang Maliit na Kandila

Ipinagdiriwang ngayong araw ang kauna-unahang Cathedral, ang San Juan Laterano na ipinagkaloob ni Emperador Constantino sa Kristiyanismo at nagsilbing sagisag ng pagiging opisyal na relihiyon ng buong kaharian ng Roma. Dahil dito, lumaganap ang pananampalataya sa buong daigdig. Dahil dito, pinagninilayan natin ang sinulat ni San Pablo ukol sa ating katawan bilang Templo ng EspirituContinue reading “Kuwento: Ang Ilaw ng Isang Maliit na Kandila”

Rate this:

Punuin ng Liwanag ang Hungkag Mong Buhay

Pakiramdam mo ba, may kulang sa iyong buhay? Meron po akong kuwento. May isang mangangalakal na may tatlong anak. Nais na niyang mag-retire, kaya pinatawag niya sila. Sabi niya, “Hindi ko hahatiin ang aking mga ari-arian, kundi ibibigay ko ang buo kong hanap-buhay sa pinakamagaling na mangangalakal sa inyo. Iisa lamang ang pagsubok: bibigyan koContinue reading “Punuin ng Liwanag ang Hungkag Mong Buhay”

Rate this:

Ibaling natin ang Ating Puso sa Diyos ng Liwanag

Lumaki si Yuan, 10-taong gulang, sa isang bahay-ampunan. Isang madaling-araw, nagising siya. Bagaman madilim pa, alam niyang hindi magtatagal at magbubukang-liwayway na. Hindi kalayuan mula sa bahay-ampunan may isang napakagandang lawa at biglang naramdaman niya ang kabig ng isang hangarin. Gusto niyang makita ang unti-unting pagsikat ng araw sa kalangitan mula rito.    Ngunit mahigpitContinue reading “Ibaling natin ang Ating Puso sa Diyos ng Liwanag”

Rate this: