Si Aling Betty at ang Kidlat

Lagi ka na bang nagrereklamo sa buhay? Hirap na hirap ka na ba? Pauwi na si Aling Betty nang nawalan ng ilaw ang mga poste sa kanyang daraanan. Malayo pa ang kanyang bahay at balot sa kadiliman ang buong lugar. Wala siyang dalang flashlight o kandilang maaring gumabay sa kanyang daan. Sa kasawimpalad, lumakas ang ihipContinue reading “Si Aling Betty at ang Kidlat”

Rate this: