Why letting go is hard and what you can do

This is a transcript of the video below. Bakit mahirap maglet go? Para sa mabungang buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Tinanong ng isang mayamang binatilyo ang Panginoon, “Ano ang dapat kong gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan?” Wika ni Hesus, “Ipagbili mo ang iyong pag-aari at sumunod ka sa akin.” Nguni’t ipinagdamdamContinue reading “Why letting go is hard and what you can do”

Rate this:

Learning How to Let Go

12 May 2018 Solemnity of the Ascension of the Lord. (Acts 1, 1-11; Psalm 46; Ephesians 1, 17-23; Luke 24, 46-53) We celebrate in the Solemnity of the Ascension the end of the mission of Jesus on earth. Before He goes up to heaven, Jesus gathers all of His disciples who will continue His missionContinue reading “Learning How to Let Go”

Rate this: