Ano ang iniiwan ng nagmahal?

May iniiwan ang wagas na pag-ibig, tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Naalala natin ang pinagdaanan ni Kristo upang mailigtas lamang tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang patunay sa lubos na pagmamahal ng Ama sa atin: hanggang sa kamatayan ng Kanyang Anak ang ihahain niya para sa atin. Wika ni San Pablo, tatloContinue reading “Ano ang iniiwan ng nagmahal?”

Rate this: