Whom Do You Neglect Listening To?

This is a transcript of the video below. Sino ang nakakaligtaan mong pakinggan? Ngayong Lunes ng Semana Santa, pagninilayan natin ang ating pagbibingi-bingihan sa mga kailangang pakinggan, lalong-lalo na ang mga taong maliliit sa ating paningin. Dahil matulin ang takbo ng ating buhay at lagi tayong nagmamadali, nakakaligtaan na natin ang makinig. Kadalasan, pinuputol natinContinue reading “Whom Do You Neglect Listening To?”

Rate this:

Part IV. Why You Will Love Siquijor – The towns of Enrique Villanueva, Larena and Siquijor

The trip to the town of Enrique Villanueva is enjoyable. Along the road is the Cang-isok House that dates back to the mid-1800s. However, seeing its present state, I know that this is probably the major disappointment of the coastal tour of Siquijor. Cang-isok house, Brgy. Libo, Enrique Villanueva. Its name comes from the seasideContinue reading “Part IV. Why You Will Love Siquijor – The towns of Enrique Villanueva, Larena and Siquijor”

Rate this: