Kapag sinasabi mo, “Nasa langit ako kapag kasama kita,” ano ang ibig mong sabihin?

Ayon kay Hesus ang makilala ang tanging totoong Diyos makakamit ang buhay na walang hanggan. Dahil dito hindi isang lugar ang langit, kundi isang kalagayan: kung saan natin nararamdaman ang Diyos, natitikman natin ang langit. Halimbawa, sinasabi ng magkasintahan, “Nasa langit ako kapag kasama kita!” Ibig sabihin, hindi nakabase sa lugar ang langit kundi saContinue reading “Kapag sinasabi mo, “Nasa langit ako kapag kasama kita,” ano ang ibig mong sabihin?”

Rate this: